Administratīvais process

 
Administratīvās tiesības ir viena no tām likumdošanas jomām, kas šobrīd piedzīvo strauju attīstību. Administratīvajā procesā ieviestie jaunie institūti tiek pārņemti, ietekmējot arī citas tiesību sfēras. 
 
 
Piedāvātie pakalpojumi:
 

  • Administratīvo sūdzību un tiesas prasību sagatavošana, procesuālā pārstāvība strīdos par administratīvajiem sodiem un uzrēķiniem, kā arī institūciju vai amatpersonu prettiesisku rīcību;

 

  • Valsts un pašvaldības iestāžu administratīvo lēmumu analīze, apstrīdēšana, kā arī konsultācijas par iespējamām sekām un prasībau sagatavošana par zaudējumu piedziņu, kas nodarītas ar administratīvo aktu vai institūcijas, amatpersonas rīcību;

 

  • Atzinumu sagatavošana par administratīvā procesa jautājumiem;

 

  • Klientu interešu pārstāvība par darba, uzturēšanās atļauju un speciālo vīzu saņemšanu;

 

  • Administratīvais process un prasības nodokļu, tirdzniecības un muitas jautājumos;

 

  • Klientu pārstāvība valsts iestādēs un institūcijās administratīvajos procesos;

 

  • Konsultācijas un juridiskās palīdzības sniegšana patērētāju tiesību jautājumos.