Aizstāvība krimināllietās

 
Advokāts Andis Auza praktizē arī krimināllietās, it īpaši, saistībā ar ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem. 
 
Piedāvāto pakalpojumu klāsts ietver situācijas izvērtēšanu, aizstāvības taktikas izstrādi, juridiskās palīdzības sniegšanu dažādās izmeklēšanas darbībās, cietušā pārstāvību kriminālprocesā, kā arī procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesas sēdēs.