Nekustamā īpašuma iegāde & pārdošana

 

Zvērinātam advokātam Andim Auzam ir vairāk nekā desmit gadu pieredze konsultēšanā par nekustamā īpašuma iegādi, pārvaldi un sadali.

 

 

Piedāvātie pakalpojumi:

 

 

  • Īpašuma juridiskā izpēte pirms darījuma slēgšanas, atzinumu sniegšana; 

 

  • Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu;

 

  • Līguma sagatavošana, darījumu finansēšanas un norēķinu plānošana; 

 

  • Klienta pārstāvība nekustamā īpašuma iegādes un pārdošanas procesā, kā arī zemesgrāmatās; 

 

  • Būvniecības, nomas un īres līgumu izstrāde; 

 

  • Konsultācijas par nekustamā īpašuma nomu un īri;

 

  • Dokumentācijas izstrāde par kopīpašuma sadali, tai skaitā, laulāto mantisko attiecību noformēšana;

 

  • Pārstāvība tiesvedībās par celtniecibas, īres un nomas līgumiem, kopīpašuma izmantošanu un sadali, kā arī nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem.