Pārstāvība maksātnespējas procesā

 
 
Šobrīd viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem ir maksātnespējas likuma interpretācija un piemērošana. Andis Auza konsultē par fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu, tiesiskās aizsardzības procesu un finansiālo problēmu risināšanu. Tāpat pārstāv klientu intereses sarunās ar kreditoriem un debitoriem uzņēmumu restrukturizācijas laikā.
 
Konsultē uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās, taču vēl nav ierosināts maksātnespējas process. Andis Auza ir ieguvis maksātnespējas administratora sertifikātu un sniedz konsultācijas uzņēmumu valdes locekļiem, sabiedrības dalībniekiem un akcionāriem par labākajiem risinājumiem savu interešu aizstāvībai.
 
Nodokļu lietu konsultācijās korektam juridiskajam pamatojumam ir liela loma. Ņemot vērā patstāvību un neatkarību, nodrošina konfidenciālu un individualizētu pieeju katram klienta jautājumam. Nepieciešamības gadījumā piedāvā klientam piesaistīt kvalificētus grāmatvedības ārpakalpojumus.