Starptautiskie darījumi

 
Juridiskā ekspertīze par nacionālo un starptautisko līgumu tiesībām, preču iepirkšanu, standarta tirgus līgumiem un specifiskiem rūpniecības nozaru līgumiem.
 
 
Piedāvātie pakalpojumi:
 
 

  • Līgumu sagatavošana saskaņā ar Incoterms noteikumiem;

 

  • Konsulācijas par starptautiskiem darījumiem;

 

  • Starptautisko pārvadājuma, distribūcijas, starpniecības un citu līgumu sagatavošana;

 

  • Starptautisko tirdzniecības darījumu dokumentācija, sniedzot papildu drošību klientam;

 

  • Pārstāvība līgumu un saistību izpildes sarunās vai strīdos tādās nozarēs kā jūras, gaisa, dzelzceļa pārvadājumi;

 

  • Darījumu analīze un atzinumu sniegšana atbilstoši ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG);

 

  • Konsultācijas pārvadātāju atbildības jautājumos.