Uzturēšanās atļaujas Latvijā

 
Advokāts Andis Auza piedāvā individuālu pieeju katram klientam, sniedzot konsultācijas, sagatavojot atzinumus un dokumentus uzturēšanās atļauju saņemšanai Latvijā.
 
Tās Latvijā iespējams iegūt:
 

  • Ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvim;

 

  • Personai, kura reģistrēta komercreģistrā kā personālsabiedrības biedrs un kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklim, padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) filiāles darbībās;

 

  • Personai, kura veikusi ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to palielinot, vai veikusi ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, dibinot jaunu kapitālsabiedrību;

 

  • Personai, kura Latvijā iegādājusies un kurai pieder viens vai vairāki nekustamie īpašumi Rīgas plānošanas reģionā vai citās pilsētās, kuru kopējā nekustamā īpašuma vērtība ir ne mazāka par 100 000 latu, viens vai vairāki nekustamie īpašumi ārpus Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām un nekustamo īpašumu kopējā vērtība ir ne mazāka par 50 000 latu.

 
Advokāts Andis Auza konsultē par imigrācijas tiesību spēkā esošajām tiesību normām. Piedāvā visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvaldei uzturēšanās atļauju saņemšanai, kā arī pārstāvību Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvaldē.