parādu piedziņa

Kā atprasīt parādus un pareizi uzsākt parādu atgūšanas procesu?

 
Ātrās pēļņas laiks un vieglais aizņēmšās laiks ir pagājis. Pienācis laiks atgriezties saprātīgā un racionālā ikdienas darbā un pārdomātos investīciju lēmumos. Diemžēl pašreiz šos procesus  lielā mērā kavē jau izsniegtie aizdevumi, kas nav atmaksāti termiņā vai tiem vēl nav iestājies parādu atmaksas termiņš.
 

Subscribe to RSS - parādu piedziņa