Kā atprasīt parādus un pareizi uzsākt parādu atgūšanas procesu?

 
Ātrās pēļņas laiks un vieglais aizņēmšās laiks ir pagājis. Pienācis laiks atgriezties saprātīgā un racionālā ikdienas darbā un pārdomātos investīciju lēmumos. Diemžēl pašreiz šos procesus  lielā mērā kavē jau izsniegtie aizdevumi, kas nav atmaksāti termiņā vai tiem vēl nav iestājies parādu atmaksas termiņš.
 
Ikdienā bieži saskaros ar situāciju, ka aizdevēji ne vienmēr izvēlas pareizo stratēģiju parāda atgūšanai. Cilvēki parasti izvairās no konfliktu situācijas, tai skaitā parādu piedziņas. Nevar noliegt – atprasīt parādus nav patīkami, it īpaši paziņām vai bijušajiem sadarbības partneriem. Nepareizi uzsākta parādu atgūšana var šķist sarežģīta un mokpilna. Izmantojot profesionālu juridisku palīdzību var veiksmīgi izvairīties no personiskiem smagiem pārdzīvojumiem, saīsināt parāda piedziņas laiku un galvenais – agūt lielāku naudas summu. Laiks izvēlēties pareizo stratēģiju un atgūt parādus.
 
Parādnieka un parādsaistību apliecinošā dokumenta izvērtējums
 
Lai nezaudētu laiku, jāizvērtē, vai parādniekam ir nepieciešamie naudas līdzekļi, lai kaut daļēji atmaksātu parādu. Nākamais jāvērtē, cik parādnieks ir godprātīgs. Vai viņš  nevar atdot naudas līdzekļus, jo plānotie ieguldījumi patiešām nenes peļņu vai arī parādnieks nolēmis naudu pagaidām neatdot, izmatojot ekonomisko situāciju valstī,. Būtībā svarīgi noskaidrot, cik maksātspējīgs ir parādnieks.
 
Tālākās darbības būtiski atkarīgas no tā, kam tieši izsniegts aizdevums – juridiskai vai fiziskai personai. Svarīgi, kā tas noformēts - kā privāts aizdevums, vekselis, cita parādzīme, notariāls akts, kurā paredzēta bezstrīdus piedziņas kārtība vai cita strīdu izskatīšanas kārtība, piemēram, šķīrējtiesā vai tiesā.
 
Iespējamie parādu atgūšanas risinājumi un rīcība
 
Ja parādnieks naudas līdzekļus uzkrājis un neplāno tos neatdod, tad risinājums ir celt prasību tiesā. Šādā gadījumā vēlama prasības nodrošināšana, apķīlājot prādnieka naudas līdzekļus kredītiestādēs un kustamo mantu, kā arī nekustamos īpašumus, ja reģistrēti uz parādnieka vārda. Ja rodas aizdoma, ka parādnieks varētu naudas līdzekļus slēpt vai nodot trešajām personām,  vēlams uzlikt nodrošinājumu arī naudas līdzekļiem, kas atrodas pie trešajām personam.
 
Ja parādnieks nav spējīgs atmaksāt parādu, bet naudas līdzekļu summa ir pietiekami liela, jāizvērtē iespēja iesniegt maksātnepējas pieteikumu.  Tas ietaupīs naudas līdzekļus, laiku un motivēs parādnieku atmaksāt parādu it īpaši, ja viņam ir slēpti uzkrājumi.
 
Rezumējot
 
Galvenais ir katrai situācijai atbilstoša stratēģija un gudri taktiskie soļi. Jāņem vērā parādnieka maksātspēja, jāizvērtē dokumenti, uz kuru pamata tiek prasīta parāda atmaksa un jāizvēlas par labu tiesvedības procesam vai citai risinājumu kombinācijai, lai īsākā termiņā atgūtu parādu. 

Pievienot komentāru

Pierakstieties uz jaunumiem e-pastā: