Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

Advokāts Andis Auza sniedz daudzpusīgu ilgtermiņa uzņēmumu juridisko apkalpošanu. Piedāvā uzņēmumiem gan ikdienas, gan sarežģītu darījumu plānošanu, vadīšanu un izpildi. Tāpat pārstāv klientu intereses sarunās par uzņēmumu apvienošanu, sadalīšanu un pārdošanu.

 

Andis Auza konsultē un sagatavo atzinumus par klientiem būtiskiem darījumiem un juridiskiem jautājumiem, kā arī piedāvā uzņēmumu juridisko auditu.

Ekspertīzes jomas:

  • Tiesvedība
  • Nodokļu lietas
  • Pārstāvība darba strīdos
  • Pārstāvība maksātnespējas procesā
  • Starptautiskie darījumi
  • Administratīvais process
  • Nekustamā īpašuma sadale un pārvalde
  • Šķīrējtiesa un alternatīvo strīdu risināšana Latvijā un ārvalstīs
  • Meitas uzņēmumu pārstāvniecību izveide Eiropā un citur